• Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 
  • Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 

Autorikaitse

Autorikaitse

Supermina veebilehe (www.supermina.ee) sisu on kaitstud autoriõigusega ning selle kasutamine on lubatud ainult Supermina OÜ kirjaliku loa alusel. Veebilehe sisu avalikustamisel peab säilima viide info algallikale. Isiklikuks otstarbeks printimine on lubatud.

Supermina OÜ ei võta endale vastutust otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb meie veebilehel avaldatud materjalide ja informatsiooni kasutamisest või kasutamatajätmisest, kui vastutuse ulatus ei ole eelnevalt määratud kirjaliku lepinguga.

Supermina veebileht sisaldab interaktiivseid alasid, kus kasutajatel on võimalus avaldada kommentaare ja suhelda. Me ei võta endale vastutust kasutajate poolt avaldatud arvamuste, faktide ja hinnangute õigsuse või ajakohasuse eest.

Supermina OÜ jätab endale õiguse kustutada, ilma eelneva hoiatuseta, kasutajate poolt avaldatud kommentaare, mis on vastuolus seadusega, rikuvad head tava, sisaldavad reklaami või eksitavat informatsiooni.

Supermina veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele. Me ei võta endale vastutust nendel lehekülgedel avaldatud sisu täpsuse ega ajakohasuse eest.