Search
Close this search box.
 • Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 
 • Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 

Privatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

 

1. Üldine

Supermina OÜ (edaspidi Supermina või ka meie) austab oma klientide (edaspidi sina) privaatsust ning pühendub sinu isikuandmete kaitsmisele ja turvalisele kasutamisele. Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja kuidas meie veebilehel www.supermina.ee (edaspidi veebileht või ka veeb) külastamisel sinu privaatsust kaitstakse.

Käesoleva Privaatsuspoliitika lugemisega kinnitad, et oled teadlik meie poolt kogutavatest andmetest, nende kasutamisest ja teie õigustest seoses teie andmetega.

2. Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Supermina OÜ registrikood 16527933, Vabaduse pst 72, 11621 Tallinn.

3. Milliseid andmeid me kogume?

Supermina kogub isikuandmeid:

 1. veebilehe kaudu kliendi poolt sisestud vabatahtlike vormide kaudu,
 2. postituste kommenteerimise kaudu,
 3. vabatahtliku uudiskirjalistiga liitumise kaudu,
 4. e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine.

Me kogume erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:

 1. Sinu nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed.
 2. Teave sinu kasutatavate seadmete ja teenuste kohta, nagu IP-aadress, seadme tüüp, operatsioonisüsteem ja brauser.
 3. Teave sinu kasutuskäitumise kohta, nagu külastatud leheküljed, klikiandmed ja küpsiste abil kogutud andmed.

Supermina kogub ka isikustamata ehk anonümiseeritud andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

4. Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame?

Me kasutame sinu isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, nagu:

 1. Selleks, et pakkuda sulle meie teenuseid ja tagada meie veebilehe nõuetekohane toimimine.
 2. Selleks, et arendada meie teenuseid ja pakkuda sulle paremat kasutajakogemust.
 3. Selleks, et analüüsida meie veebilehe kasutust ja teha statistilisi analüüse.
 4. Selleks, et suunata turundusteavet vastavalt sinu eelistustele ja huvidele.

5. Millal me sinu isikuandmeid jagame?

Me võime jagada sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui see on vajalik teenuste osutamiseks, meie veebilehe toimimise tagamiseks või kui see on seadusega ette nähtud. Me ei müü, rendi ega vaheta sinu isikuandmeid teiste ettevõtetega eesmärgil, mida me pole sulle eelnevalt teatanud.

 • Meile teenuseid pakkuvad isikud: Sinu andmetele on juurdepääs meile teenuseid osutavatel isikutel (loetelu ei ole ammendav ja aeg-ajalt tellime teenuseid uutes valdkondades): Majandustarkvara pakkuja, IT haldus- ja hooldusteenuse pakkuja, meiliserveri teenuse pakkuja, veebilehe haldaja, advokaadid, andmeanalüüsi tarkvara arendaja.
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt politsei, kohtud, häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon): edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.


Juhul kui jagame Sinu andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Sinu andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluse ja -kaitse lepingus (v.a. avaliku võimu organid ja valitsusasutused).

6. Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?

Me säilitame sinu isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks või kuni seadus meid selleks kohustab. Pärast seda perioodi hävitame sinu isikuandmed turvaliselt või muudame need anonüümseks, nii et neid ei saa sinuga enam seostada.

Säilitamise aeg Näited
3 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Kliendilepingute ja teenuse andmed, et kaitsta end võimalike vaidluste korral või esitada ise nõue oma õiguste kaitsmiseks
7 aastat (lepingu lõppemisest, lõpetamisest) Raamatupidamise alusdokumendid (nt arved).
Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Andmete puhul, mille töötlemiseks oled andnud oma nõusoleku.

7. Sinu õigused

Sinul on seoses sinu isikuandmetega mitmeid õigusi, sealhulgas:

 • Õigus saada teavet sinu isikuandmete töötlemise kohta.
 • Õigus nõuda juurdepääsu sinu isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist.
 • Õigus piirata sinu isikuandmete töötlemist või sellele vastu seista.
 • Õigus nõuda sinu isikuandmete ülekandmist teisele teenusepakkujale (kui see on tehniliselt võimalik).
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui sa arvad, et sinu isikuandmete töötlemine rikub sinu õigusi.

8. Küpsised

Me kasutame meie veebilehel küpsiseid, et pakkuda sulle paremat kasutajakogemust, analüüsida veebilehe kasutust ja kohandada turundusteavet vastavalt sinu eelistustele. Küpsiste kasutamise kohta leiad detailsema info Küpsiste kasutamise tingimustest.

9. Turvalisus

Me võtame kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada sinu isikuandmete turvalisus ja kaitsta neid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

10. Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime aeg-ajalt muuta käesolevat privaatsuspoliitikat, et kajastada meie teenuste muutusi või muudest põhjustest tingitud muudatusi. Me teavitame sind olulistest muudatustest, kuid soovitame sul ka ise aeg-ajalt privaatsuspoliitikat üle vaadata.

11. Kontakt

Kui sul on küsimusi seoses meie privaatsuspoliitika, sinu isikuandmete töötlemise või sinu õiguste kohta, võta meiega ühendust aadressil: hello@supermina.ee või kasuta meie veebilehel olevat kontaktvormi. Me vastame sulle esimesel võimalusel.

12. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Supermina jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente. 

Viimati uuendatud: 16.03.2023